Kunnallistekniikka

Alueelle on rakennettu Liedon kunnan / Liedon veden toimesta syksyllä 2008 – talvella 2009 kunnallistekniikka. Alueen läntinen 2 kunnallistekniikka on rakennettu vuosina 2014-2015. Tonttien omistajilla on velvollisuus tehdä liittymissopimus Liedon kunnan kanssa. Liittymismaksut löytyvät Liedon kunnan sivuilta (www.lieto.fi > Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen).

Talokaapelikytkennät ja sähköliittymäsopimukset

Talokaapelikytkennän osalta (kaapeli TV, puhelin ja valokuitu) tulee ottaa yhteyttä Elisaan. Lisätietoja: Elisa, puh. 050 950 500, internet: www.elisa.fi. Sähköliittymäsopimus tehdään Carunan kanssa. Lisätietoja: Caruna, puh. 020 520 20, internet: www.caruna.fi

Asfaltointi

Asemaakaavakatu (Kuninkaanraitti) asfaltoidaan Liedon kunnan asfaltointiohjelman mukaisesti. Myös yksityistiet (pihatiet) asfaltoidaan. Asfaltoinnin ajankohta on riippuvainen rakennusten rakentamisaikataulusta. Periaate asfaltoinnin ajoittamisessa on se, että työmaaliikenne ei vaurioittaisi asfaltointia ja viimeistelytyö saadaan tehdyksi huolellisesti. Asfaltointi suoritetaan rakennusten käyttöönoton jälkeen.