Organisaatio

Hallitus

Liedon Vanhalinna –säätiön toimielimiä ovat hallitus ja neuvottelukunta. Hallitus vastaa säätiön toiminnasta ja taloudesta säätiölain mukaisesti.

DI, MBA Tuomo Lähdesmäki, puheenjohtaja
Asianajaja, toimitusjohtaja Mikko Heinonen
Vararehtori Riitta Pyykkö 
Hallituksen puheenjohtaja Matti Rihko
Rehtori Kalervo Väänänen
Toimitusjohtaja Matti Äijälä

Hallituksen esittelijöinä toimivat säätiön asiamies, OTK Pekka Kanervisto ja museonjohtaja, FM Hannele Lehtonen

Neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia neuvoa-antavana ja Vanhalinnan toiminnan sisältöjä ohjaavana elimenä.

Toimitusjohtaja Anne-Marget Hellén, puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Jussi Hakala
Toimittaja Markku Heikkilä
Professori Visa Immonen
Professori Anne Kumpula
Toimitusjohtaja Kaisa Leiwo
Palvelujohtaja Päivi Mikkola
Kunnanjohtaja Esko Poikela
Konsuli Jaru Rastas
Johtaja Kari Seppälä 
Erityisasiantuntija Henri Terho
Hallintojohtaja Markku Tursas, varapuheenjohtaja 
Hotellinjohtaja Jussi Valtola
Dosentti, KTT Pirjo Vuokko

Neuvottelukunnan esittelijänä toimii säätiön asiamies, OTK Pekka Kanervisto.

Yhteistyötoimikunta

Vanhalinnassa tapahtuvasta museotoiminnasta sekä Turun yliopiston kanssa tehtävästä yhteistyöstä vastaa yhteistyötoimikunta.

Vararehtori Riitta Pyykkö, puheenjohtaja
Johtava rehtori Veli-Matti Hakanen
Lehtori Janne Harjula
FT Terttu Lempiäinen
Viestintäjohtaja Anne Paasi 
Tutkija Sirkku Pihlman
Kunnanjohtaja Esko Poikela
Yliopisto-opettaja Eeva Raike
FT Suvianna Seppälä
Sovellussuunnittelija Jari Sjölund
Intendentti Maarit Talamo-Kemiläinen
Lehtori Timo J. Virtanen
Lehtori Timo Vuorisalo
Varajohtaja Heimo Välimäki
Museonjohtaja Hannele Lehtonen, sihteeri

Kuva: Vanhalinnan arkisto

Organisaatio | Vanhalinna

Virhe

Sivustolla tapahtui odottamaton virhe. Yritä myöhemmin uudelleen.