Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus

Vanhalinnan museo on mukana Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaus -hankkeessa. Hankkeessa 13 varsinaissuomalaista ammatillista museota kehittää toimintaansa ja tarkastelee omaa toimintaympäristöään kriittisesti ekologisen kestävyyden näkökulmasta.

Vanhalinnan ilmastolupaus on vähentää turhaa sähkönkulutusta. Lupauksen kokeilujakso kesti vuoden 2023 tammikuusta maaliskuuhun, jolloin kartanokokonaisuuden sähkönkulutus on lämmityskustannusten vuoksi korkeimmillaan. Museo- ja toimistotilojen lämpötilaa laskettiin ja ikkunat tiivistettiin liimapaperilla, jotta lämpö pysyisi paremmin sisällä. Museon teknisen isännöitsijän johdolla pidettiin huolta siitä, että lämpötilamuutokset eivät pääse niin suuriksi, että ne vaurioittaisivat vanhoja rakennuksia.

Kokeilu oli menestys: tammi-maaliskuun aikana sähkönkulutus putosi 8 % verrattuna vuoden takaiseen kulutukseen. Museohenkilökunnan arjessa viileämpi sisälämpötila näkyi lähinnä villapaitojen käytön kasvuna. Lämpötilan laskeminen osoittautui siis varsin helpoksi ilmastoteoksi. Tavoitteena on jatkaa samaan malliin myös tulevina talvina.

 

​Mikä hanke?

Ilmastolupaus-hankkeen aikana kukin hankkeeseen osallistuva museo toteuttaa vähintään yhden toimenpiteen, joka tähtää joko ilmastokuorman pienentämiseen (hiilijalanjälki) tai positiiviseen ympäristövaikutukseen (ekologinen kädenjälki). Hankkeen tuloksena museot omaksuvat uusia, ekologisesti kestävämpiä toimintatapoja ja jakavat tietoa sekä toimintamalleja mukana olevien museoiden lisäksi myös laajemmin käyttöön.

Museoiden verkostomaisen yhteistyön kehittäminen ja jaetun osaamisen hyödyntäminen ovat hankkeessa keskeisessä roolissa. Yhteistyötä parannetaan yhteisillä koulutuksilla, syventävillä työpajoilla, hankkeen sisäisellä viestinnällä sekä yhteishankinnoilla. Osa koulutuksista avataan koko museokentälle.

Museoviraston rahoittama hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun.